přeskočit k navigaci »

úvod » annakk » Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Karlovarském kraji. Dlouhodobým cílem Asociace je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. ANNA KK vznikla v roce 2001. V roce 2010 podepsala Smlouvu o partnerství s Karlovarským krajem. Je členem celorepublikové a všeoborové střešní organizace ANNO ČR.

V roce 2011 prošla ANNA KK procesem strategického pánu a následnou restrukturalizací. Posláním ANNA KK je podporovat nestátní neziskové organizace a prosazovat jejich zájmy tak, aby mohly poskytovat kvalitní služby veřejnosti.

Vize

ANNA KK je stabilní asociací NNO, která je atraktivní pro své členy a je vyhledávaným a silným partnerem pro ostatní sektory.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  • spolupodílení se na rozvoji regionu (vznik a podnícení místního partnerství, poskytování služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu, poskytování servisu pro neziskové organizace, vzdělávání pracovníků sociálních služeb, posilování dobrovolnictví)
  • ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí, ovlivňování priorit a řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní fóra, konference, pracovní skupiny)
  • posilování společenské role občanského sektoru (propagační a osvětové akce, kampaně na osvětu a zviditelnění neziskových organizací)
 
ANNAKK

ANNAKK
tel.: +420 776 204 962
email: info@annakk.cz

 

TOPlist