přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » kalendář » Valná hromada ANNA KK, z. s.

Valná hromada ANNA KK, z. s.
08.10.2020

Místo: Povodí Ohře

Adresa: Horova 12, zasedací místnost

Vážení představitelé neziskových organizací v Karlovarském kraji,
dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na
Valnou hromadu ANNA KK, z. s.

která se bude konat 8. 10. 2020 v Karlových Varech, v budově Povodí Ohře, Horova 12, zasedací místnost, od 16.00 hodin
15:30 – 16:00 Prezence
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba mandátní a návrhové komise
4. Schválení JŘ
5. Zpráva o činnosti ANNA KK
6. Zpráva o hospodaření ANNA KK
7. Schválení Výroční zprávy
8. Rozpočet ANNA KK 2021
9. Nové projekty, výzvy a akce
10. Diskuse
11. Závěr
Podle platných stanov je VH usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ANNA KK.
Nebude-li tato podmínka usnášeníschopnosti do jedné hodiny od určeného začátku VH splněna,
může svolávající zahájit náhradní VS s totožným programem a na stejném místě po uplynutí jedné hodiny od původně určeného začátku VS.
Náhradní VH je pak usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných.

Na setkání s Vámi se těší
Hana Střechová
Předsedkyně ANNA KK, z. s.


Pozn. Návratku prosím zašlete na e-mail info@annakk.cz nejpozději do 20.9.2020.

 

Soubory ke stažení

Návratka (167.5 KB, doc)

Návrh jednacího řádu (175 KB, doc)

Návrh programu (163 KB, doc)

Pozvánka (165.5 KB, doc)

 

« zpět do kalendáře akcí

 
ANNAKK

ANNAKK
tel.: +420 776 204 962
email: info@annakk.cz

 

TOPlist