přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » kalendář » ÚSKALÍ PŘI SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

ÚSKALÍ PŘI SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY
22.10.2018

Místo: SOU stavební Plzeň

Adresa: ul. Borská 55, 301 00 Plzeň 3

V rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního

a rodinného života na úrovni krajů“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) si vás dovolujeme pozvat na

 

Workshop v projektu MPSV

Krajská rodinná politika – Plzeňský kraj

 

Termín:         Pondělí 22. října 2018, 10:00 - 16:00 hodin

(od 09:00 registrace účastnic a účastníků, coffee break)

 

Místo:            SOU stavební Plzeň, ul. Borská 55, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

(mapa), GPS: 49.7341767N, 13.3574611E

 

Téma:                       ÚSKALÍ PŘI SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

 

Program:      (1) Návrat do práce po rodičovské dovolené - krize ze změny

Přednášející: Mgr. Hana Šnajdrová – manažerka v projektech ESF,

koordinátorka, lektorka.

 

(2) Podpora rodiny při péči – finanční aspekty a možnosti podpory

Přednášející: Martina Paboučková – MC Klubíčko - dětská skupina

Batole Cheb, lektorka a poradkyně v projektech ESF.

 

                        13:00 – 14:00 coffee break

 

(3) Jak "přežít" stárnutí rodičů

Přednášející: Mgr. Jakub Onder – psycholog, vedoucí Poradny

pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Cheb a Sokolov.

 

Účast na workshopu je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno.

 

Prostor a personál pro hlídání dětí účastníc/účastníků v rámci WS lze zajistit (požadavek na hlídání s uvedením počtu/věku dětí prosíme oznámit při přihlášce, nejpozději pak 14 dnů před akcí). Počet účastnic/účastníků akce je omezen.

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na workshopu u krajského poradce projektu - Mgr. Tomáš Vrána, e-mail: tomas.vrana@mpsv.cz, mobil: 770 116 575.

 

Program je orientační a může být upraven.

 

Anotace jednotlivých bloků programu:

 

Blok 1 – Návrat do práce po rodičovské dovolené - krize ze změny

 

Cílem setkání s rodiči, chystajícími se na návrat do zaměstnání, je pojmenovat motivační stimuly i skrytá rizika tohoto významného životního kroku. Období rodičovské péče o děti je výslednicí změny v sociálním statutu manželského páru, kdy se z nich stávají rodiče. Tito rodiče aplikují vlastní výchovné styly, které odvozují od zažitých ve svých rodinách, či naopak kritikou zažitého hledají alternativní přístupy. Vybírají kočárek, oblečení, domlouvají se na výchově, polemizují s prarodiči, ale nyní přichází těžká chvíle pro ně, ale i pro jejich potomka, který se ocitne poprvé na kolbišti života.

Zde bude bojovat své první bitvy, stejně jako jeho rodič, který se vrací zpět
do zaměstnání. Jak své bitvy vyhrají, tj. rozvrhnou čas mezi rodinu (péči o děti
a rodinný krb), péči o partnera, péči o sama sebe a práci, bude dalším milníkem
na jejich cestě životem.

Novodobé bitvy o zachování půvabu, mateřské lásky a pevné náruče, dokonalé matky, excelentní partnerky a uznávané zaměstnankyně, či podnikatelky, vyžadují vlastní přípravu a bojový plán.

Pojďme se připravit společně s tím, že inspirací nám budou slova neznámého vojevůdce: "Chyby, které se učiní během nástupu vojsk, se v průběhu bitvy nedají odstranit."

Pokud budeme hovořit o tom, že generace babiček (prababiček) se nerozváděly, nehádaly, tyto báječné ženy uměly sladit požadavky všech… - Nenechte se mýlit, měly dosti dobrou průpravu a vzdělání v tom, co je domácí štěstí.

 

Blok 2 – Podpora rodiny při péči – finanční aspekty a možnosti podpory

 

Každý z nás se může kdykoliv během života ocitnout v situaci, kdy dojde ke změně
či snížení jeho pravidelného příjmu. Jak tuto situaci řešit např. v době nemoci, péče
o dítě či jiného člena rodiny nebo při ztrátě zaměstnání, ale hlavně, jak těmto situacím předcházet – například správným nastavením rozpočtu se dozvíte při naší přednášce…

 

Blok 3 – Jak "přežít" stárnutí rodičů

 

Stárnutí rodičů je komplikovanou životní etapou jak pro ně samotné, tak pro jejich rodinu a blízké. Palčivost všech překážek, které jsou s tím spojené, nabývá širších rozměrů obzvlášť v dnešní době. Na prahu nového tisíciletí čelíme nejen rostoucímu stárnutí populace, ale i zpřetrhání přirozených rodinných a komunitních vazeb. Žijeme také
v době vykořenění tradiční role seniorů v kulturním prostoru. Nejen proto jsou senioři několikanásobně více ohroženi klinickou depresí, plynoucí především z osamělosti
a ze ztráty pocitu životního naplnění. V přednášce nazvané „jak přežít stárnutí rodičů“
se těmto záležitostem budeme věnovat. Na prvním místě se zmíníme o nejčastějších problémech seniorů, které musí oni i jejich okolí řešit. Dozvíme se, jak rozpoznat varovné příznaky počínající demence a jak na to reagovat. Další část přednášky se budeme věnovat problematice častého „překlápění rolí“ mezi seniorem a jeho dítětem, event. jinou pečující osobou. Následovat bude debata o vhodné komunikaci se seniorem,
ale např. i o nárocích, které pečující osoby kladou na sebe samotné, zásady psychohygieny i případného udržování hranic, které s tím nutně souvisí

Soubory ke stažení

Pozvánka (664.68 KB, pdf)

 

« zpět do kalendáře akcí

 
ANNAKK

ANNAKK
tel.: +420 776 204 962
email: info@annakk.cz

 

TOPlist