přeskočit k navigaci »

úvod » aktuality » Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020

Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020

09.01.20

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2020 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Výzva je zaměřena na dva typy podporovaných opatření. První oddíl výzvy s označením „TEPLO“ je zaměřen na rekonstrukci tepelných zdrojů z důvodu nových emisních limitů od roku 2020, tj. na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a druhý oddíl výzvy s označením „VODA“ je zaměřen na zdroje a zlepšení dodávek pitné vody.

Program 133 710 je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 31. 1. 2020.

Více

 

« zpět do seznamu aktualit

 
ANNAKK

ANNAKK
tel.: +420 776 204 962
email: info@annakk.cz

 

TOPlist